Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Deep Learning

Deep Learning (Verdiepend leren)

Het gedachtegoed Deep Learning werkt vanuit de zes mondiale competenties: burgerschap, creativiteit, samenwerking, communicatie, kritisch denken en karakterontwikkeling. Deep learning bereidt de leerlingen voor op een complexe toekomst en ontwikkelt het talent van alle leerlingen. De leerlingen werken samen aan projecten die een verbinding hebben met hun omgeving. Ze stellen eigen leervragen en onderzoeksvragen op en zijn zo betekenisvol bezig. Deep Learning vergroot hiermee de betrokkenheid, verbindt met de echte wereld, vergroot verwachtingen ten aanzien van het leren, ontwikkelt vaardigheden, kennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en verdiept de wens om contact te leggen met anderen.