Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onze school

Onze school

De Bunders is een fijne school met geweldige leerkrachten. Zij hanteren een prima balans tussen het cognitieve (kennisvakken) en het sociaal-emotionele. Want beide zijn even belangrijk om een kind te laten groeien. Als iets De Bunders typeert, dan is het de ‘Jij bent goed’-filosofie. ‘Jij bent goed zoals je bent en jij mag er zijn’. Op die manier gaan we met elkaar om op De Bunders. Leerlingen leren het al vanaf groep 1. Ze worden bewust positief benaderd en uitgedaagd. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld uit te spreken: “Hoe voel je je? Wat kan ik doen zodat jij je beter voelt?” Als je dat als kind al kunt zeggen en de impact ervan begrijpt, dan heb je daar als volwassene later heel veel aan. Dan zeg je op de schoolreünie: “Wat was het fijn op De Bunders”. Door onze manier van werken, zitten onze leerlingen goed in hun vel. Het zijn jonge, sociale en zelfstandige mensen die weerbaar zijn en die durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Leergierige kinderen die zich staande weten te houden in een snel veranderende wereld. Omdat ze weten: ‘Ik ben goed!’
De Bunders maakt onderdeel uit van Verdi. Dit is een samenwerkingsverband van 20 basisscholen (Verdi Onderwijs) en 12 peuterspeelzalen (Verdi Start) in de gemeente Meierijstad.